Производство

Рециклируеми суровини от хартия и картон
Рециклируеми суровини от стъклоРециклируеми суровини от металРециклируеми суровини от хартия и картон

Галерия производство

Дружеството ни е регистрирано през 2008 година и е сред пионерите в град Белене и област Плевен в търговията и рециклирането на отпадъчни и вторични суровини. „ПламСи“ ООД е организация по оползотворяване на отпадъците по смисъла на чл. 37, ал.1, от ЗУО, притежаваща разрешение по чл.57, ал.1 от същия закон, обективирано в Решение № 08-ДО-328-00 от 29.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – гр. Плевен.