change a light, change the world
Рециклируеми суровини от хартия и картон
Рециклируеми суровини от стъклоРециклируеми суровини от металРециклируеми суровини от хартия и картон

Галерия производство

Дружеството ни е регистрирано през 2008 година и е сред пионерите в град Белене и област Плевен в търговията и рециклирането на отпадъчни и вторични суровини. „ПламСи“ ООД е организация по оползотворяване на отпадъците по смисъла на чл. 37, ал.1, от ЗУО, притежаваща разрешение по чл.57, ал.1 от същия закон, обективирано в Решение № 08-ДО-328-00 от 29.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – гр. Плевен.

Новата такса смет се отлага поне с година. Това предлагат депутати от ГЕРБ в проект за промяна на Закона за местните данъци и такси.

Битовите отпадъци в столицата ще се използват за гориво за „Топлофикация – София“

Тя ще позволява от събраните битови отпадъци в столицата да се произвежда т. нар. Ер Ди Еф гориво, което да се използва за топлинна енергия. [column_half] [/column_half][column_half_last] Битовите отпадъци в столицата ще се използват за гориво за „Топлофикация-София“. Това предвижда проект на Столичната община, който през 2015-а заедно с третия метролъч ще бъде приоритет за…

Над 20 паркови пейки и 7500 фиданки срещу рециклиране получи община Велико Търново.

Сливи за смет

Над 20 паркови пейки и 7500 фиданки срещу рециклиране получи община Велико Търново. Oт пресцентъра на общината съобщиха, че се подобрява работата във връзка с разделното събиране на битови отпадъци. През 2013 година във Велико Търново разделно са събрани следните количества твърди битови отпадъци: Пластмаса и метал – 55 290 кг., сортирани 55 290 кг.…

В края на живота си превозните средства, са подходящи не само за претопяване.

Автомобилът не е само средство за транспорт, но и ценен източник на суровини

В края на живота си превозните средства, са подходящи не само за претопяване. [dropcap]С[/dropcap]тарите автомобили са за металурзите един от най-големите източници на метален скрап. Въпреки това, в края на живота си превозните средства, са подходящи не само за претопяване. В САЩ, Европа и Япония, те са важен източник на резервни части, скрап от алуминий, благородни метали…

Plastic Vs Nature © The Daily Galaxy

Пластмаса или чиста природа?

КЪМ МОМЕНТА САМО 25% ОТ ПЛАСТМАСОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ЕС СЕ ПРЕРАБОТВАТ. НЕДОСТАТЪЧНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ НЕ САМО ПОРАЖДА ЕКОЛОГИЧНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ, НО ДОВЕЖДА ДО ПРАХОСВАНЕ НА ЗНАЧИМИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРСИ.

Reduce - Reuse - Recycle

Reduce, Reuse, Recycle

Трите „R“ в опазването на околната среда – Reduce, Reuse, RecycleНашата планета не може да върви в крак с нуждите на човечеството, тъй като хората превръщат ресурсите на Земята в отпадъци по-бързо, отколкото природата може да превърне отпадъците обратно в ресурси. Ние всички трябва да предприемем действия по опазването на околната среда сега, защото ние…