Reduce - Reuse - Recycle

Reduce, Reuse, Recycle

Трите „R“ в опазването на околната среда – Reduce, Reuse, RecycleНашата планета не може да върви в крак с нуждите на човечеството, тъй като хората превръщат ресурсите на Земята в отпадъци по-бързо, отколкото природата може да превърне отпадъците обратно в ресурси. Ние всички трябва да предприемем действия по опазването на околната среда сега, защото ние…