Пластмаса

Рециклируеми суровини от пластмаса

Пластмасата е най-новия и разпространен материал за опаковки.

Модерната система за контрол, механичното и ръчно сортиране позволяват ефективното отделяне  на твърди и меки смесени пластмаси: PE, PP, PS, PET, HDPE, LDPE, които се отделят и по цвят.

Описание

Рециклируеми суровини от пластмаса

Пластмасата е най-новия и разпространен материал за опаковки. Днес световното производство на пластмаса надхвърля 80 милиона тона годишно.

Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровини годни за рециклиране. Модерната система за контрол, механичното и ръчно сортиране позволяват ефективното отделяне  на твърди и меки смесени пластмаси: PE, PP, PS, PET, HDPE, LDPE, които се отделят и по цвят. Получените рециклируеми суровини се балират с преса Presona, която отговаря на Директива 2006/42.

Готовата продукция се продава на рециклиращите предприятия.

Някои типове пластмасови отпадъци, съласно спецификациите на ISRI (Институт за Рециклиращата Промишленост), които Еко Феникс обработва:

Определения за материали

Съдове от твърда пластмаса

Опаковка (формована или лята), която запазва формата си след изпразване.

Пластмасова бутилка

Съд от твърда пластмаса, който е създаден с по-тясна гърловина от тялото. Обикновено се използват за съхранение на течности и се изпразват чрез изливане.

Пластмасов филм

Тънък, еластичен лист, койте не поддържа определена форма, когато не е закрепен.

Рециклирана пластмаса

Пластмаса, съставена или от употребявани, или от възстановен материал, или от двете.

Възстановена пластмаса

Пластмаси, които са регенерирани или преработени от отпадъчни материали. Не включват материали, генерирани от и обичайно влагани отново в същия производствен процес.

Употребявана пластмаса

Продукти, генерирани след консумация, като са изпънили своето предназначение и са били отделени или извлечени от отпадъците с цел рециклиране.

Бюлетин на ISRI

Institute of Scrap Recycling Industries - ISRI

2019 Recycling Industry Yearbook
Translate »