Рециклируеми материали

Употребата на вторични суровини е в пряко съответствие с целта на глобалната индустрия, да се намали въглеродния отпечатък и подпомогне логистиката да минимизира потреблението на основни суровини. Като част от тези усилия, ние предлагаме надеждно портфолио от услуги, което да подпомогне логистиката на рециклируемите Ви материали.

В рамките на нашето портфолио от услуги за рециклируеми материали, ние предлагаме специализирани услуги за различни продукти като например отпадъчна хартия, отпадъчна пластмаса, дървесина, дървени трупи, стърготини, грундирана хартия, целулоза, талашит, ламинати и метален скрап. Ако работите с Пламси ООД като Ваш логистичен партньор, Вие ще разполагате с доверен партньор, който знае как се извършват транспортиране и обработка на рециклируеми материали.

Показване на 5 резултата

Рециклируеми суровини от пластмасаРециклируеми суровини от пластмаса

Пластмаса

Рециклируеми суровини от пластмаса

Пластмасата е най-новия и разпространен материал за опаковки.

Модерната система за контрол, механичното и ръчно сортиране позволяват ефективното отделяне  на твърди и меки смесени пластмаси: PE, PP, PS, PET, HDPE, LDPE, които се отделят и по цвят.

Рециклируеми суровини от стъклоПламси ООД - Рециклируеми суровини от стъкло

Стъкло

Рециклируеми суровини от стъкло

Според американския Институт по стъклени опаковки (GPI), основан още през 1919 г., рециклираното стъкло намалява нуждата от суров материал с до 95%.

Влагането на рециклирано стъкло за производството на нови продукти не влошават качеството, чистотата и прозрачността им, а тъкмо обратното – явява се задължителен елемент от материалите, използвани в производството.

Рециклируеми суровини от хартия и картонСепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал.

Хартия

Рециклируеми суровини от хартия

Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал.

Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровина годна за рециклиране.

Рециклируеми суровини от цветни металиПламси ООД - Рециклируеми суровини от цветни метали

Цветни метали

Рециклируеми суровини от цветни метали

Наши клиенти са преработвателните фирми от страната и чужбина.

В по-голямата си част качеството на продаваните отпадъци от нас цветни метали се класифицира съгласно спесификация ISRI 

Рециклируеми суровини от металПламси ООД - Рециклируеми суровини от черни метали

Черни метали

Рециклируеми суровини от черни метали

Наши клиенти са преработвателните фирми от страната и чужбина.

В по-голямата си част качеството на обработваните и продавани отпадъци от черни метали се класифицират съгласно спесификацията на ISRI.