Чудовище от найлонови торбички и пластмасови отпадъци в акция пред Европейската комисия Reuters

Враг на природата: пластмасовата торбичка да изчезне от употреба

Пристрастеността на хората към пластмасовите торбички убива дивата природа, но новите правила ще намалят употребата й с 80% в идните 5 години.   Източник: Европейски парламент