Оборудването е ново, напълно окомплектовано, неупотребявано, в точно съответствие с договореностите между страните.

Нов специализиран автомобил за събиране на твърди битови отпадъци в Трявна

След проведена обществена поръчка и в изпълнение на сключен договор между Община Трявна и фирма „Екоджен“ ООД – гр. Бургас, бе доставен специализиран автомобил за събиране на твърди битови отпадъци. [dropcap]С[/dropcap]лед проведена обществена поръчка и в изпълнение на сключен договор между Община Трявна и фирма „Екоджен“ ООД – гр. Бургас, бе доставен специализиран автомобил за…