Откриват нова площадка за метални отпадъци и излезли от употреба електроуреди и автомобили в Русе © Снимка: biznesa.com

Нова площадка за метални отпадъци в Русе

За целта е открит обществен достъп до информацията, свързана с инвестиционно предложение, информират от Община Русе. На територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за откриване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, излезли от употреба моторни превозни…

В края на живота си превозните средства, са подходящи не само за претопяване.

Автомобилът не е само средство за транспорт, но и ценен източник на суровини

В края на живота си превозните средства, са подходящи не само за претопяване. [dropcap]С[/dropcap]тарите автомобили са за металурзите един от най-големите източници на метален скрап. Въпреки това, в края на живота си превозните средства, са подходящи не само за претопяване. В САЩ, Европа и Япония, те са важен източник на резервни части, скрап от алуминий, благородни метали…