Конференция на Региони за рециклиране в София

Конференция на Региони за рециклиране в София

Региони за рециклиране помагат да се даде отговор на много въпроси от областта на събираемостта и рециклирането на конференция в София, организирана от Столична община. Как може да се оптимизира разделното събиране, по-специално за специфични фракции като био-отпадъци или отпадъци от електрическо и електронно оборудване? Кои икономически, технически или правни инструменти са най-ефективни за повишаване…