Откриват нова площадка за метални отпадъци и излезли от употреба електроуреди и автомобили в Русе © Снимка: biznesa.com

Нова площадка за метални отпадъци в Русе

За целта е открит обществен достъп до информацията, свързана с инвестиционно предложение, информират от Община Русе. На територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за откриване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, излезли от употреба моторни превозни…