Швеция рециклира и използва повторно цели 99% от отпадъците си.

Как Швеция рециклира боклука си?

Швеция използва сложна йерархия за управление на отпадъците, която се фокусира в низходящ ред върху предотвратяването, повторната употреба, рециклирането, алтернативите на рециклирането, и – като последна инстанция – депонирането, пише GreenTech.bg.