Turning waste into a resource

Да превърнем отпадъците в ресурс

Европарламента гласува хармонизирането на начина на рециклирането на отпадъците и гарантира събирането на поне 4 кг годишно от всеки европеец! В Швеция се събират 16 кг от човек на година, а в страните на юг в Европейския съюз е само 3 кг на човек годишно. Този начин на събиране в Европа не е справедлив. Голямата…