Сметната палата откри нарушения в Наредбата за местните такси в Разград

Сметната палата откри нарушения в Наредбата за местните такси в Разград

Сметната палата установи несъответствия с нормативни изисквания в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград. Това се посочва в одитния доклад за извършени проверки на администрирането и изразходването на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществените поръчки за периода от 01.01.2012 г.…