Разполагат контейнери за разделно събиране на отпадъци в Старозагорски села

За 10 години “Екопак” е рециклирала 650 т отпадъци от опаковки

Системата за разделно събиране на отпадъци от домакинства и фирми дава 16 на сто от добитите рециклирани материали. Това отчетоха от организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки “Екопак“, която има 43% пазарен дял у нас. По закон всички производители и вносители на опаковани стоки в България са задължени да оползотворяват и рециклират опаковките си,…