Независимо от кризисната политическа обстановка правителството продължава да работи. В близките няколко седмици то има възможност да предприеме полезни за икономиката ни конкретни стъпки. Снимка: Преса

Има как да се съвземе икономиката

Най-позитивното е, че въпреки нашите неуредици Европа бавно, но устойчиво се измъква от кризата В последно време се наблюдават силно контрастни възгледи за бюджетната и икономическата ситуация в страната – както успокоения, че всичко се движи по план без никакви проблеми, така и очаквания за неизбежна катастрофа или фалит. Струва ми се, че и двете…