На 22 октомври 2014 г., в землището на град Павликени стартираха строителните работи по изграждане на „Площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния". © archive.dariknews

Стартира строежът на площадка за обработка на отпадъци за регион Левски-Никопол

На 22 октомври 2014 г., в землището на град Павликени стартираха строителните работи по изграждане на „Площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния”. Гости на организираното по повода тържество бяха Архимандрит Георги – архиерейски наместник на Паликенска църковна епархия, кметовете на общините партньори, председателите на общински съвети от…