© снимка: Пресцентър/ Община Горна Оряховица

В Горна Оряховица вече има площадка за разделно събрани отпадъци

Там ще се събират едрогабаритни, опасни отпадъци и други, получени в резултат на жизнената дейност на хората в домовете. Горна Оряховица вече има площадка за предаване на разделно събрани отпадъци. През август Общината сключи договор с „Крис-Р” ЕООД за осигуряване на площадка, където безвъзмездно да се предават разделно събрани отпадъци от домакинствата. Там ще се…