Нова инсталация ще сепарира битовите отпадъци в Габрово.

Нова инсталация ще сепарира битовите отпадъци в Габрово

Ще се сортират хартия, стъкло, метал и пластмаса Фирмата, която е спечелила обществената поръчка за третиране на смесени битови отпадъци, ще построи съоръжението и ще го стопанисва за срок от пет години. Това съобщиха от общинската администрация. Договорът е на стойност 2,7 милиона лева и е подписан от заместник-кмета на Габрово Климент Кунев, кмета на…