В края на живота си превозните средства, са подходящи не само за претопяване.

Автомобилът не е само средство за транспорт, но и ценен източник на суровини

ЦЕНЕН ИЗТОЧНИК НА СУРОВИНИАВТОМОБИЛЪТ НЕ Е САМО СРЕДСТВО ЗА ТРАНСПОРТ, НО И ЦЕНЕН ИЗТОЧНИК НА СУРОВИНИВ КРАЯ НА ЖИВОТА СИ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, СА ПОДХОДЯЩИ НЕ САМО ЗА ПРЕТОПЯВАНЕ. Старите автомобили са за металурзите един от най-големите източници на метален скрап. Въпреки това, в края на живота си превозните средства, са подходящи не само за претопяване. В…