Всяко село във Врачанско – с площадка за компостиране на отпадъци

Всяко село във Врачанско с площадка за компостиране на отпадъци

По този начин се намалява с 80 процента количеството на боклуците, които трябва да се извозват до депото. Всички села във Врачанска община ще имат площадки за компостиране на отпадъци следващата година, съобщиха от екологичния отдел на ведомството. В тях ще постъпва зеления биологичен отпадък, което ще намали с около 80 процента количеството на боклуците,…