България я очаква нестабилност

Политическа несигурност, понижен кредитен рейтинг, влошаващи се бюджетни показатели и спрени евросредства – такива са предизвикателствата пред България според международни анализатори. Техните мнения обобщи Г. Кънчев. Какво ще бъде средващото българско правителство? Според Отила Данд, вицепрезидент на мозъчния тръст Teneo Intelligence, недоволните български избиратели отново ще гласуват за силно разделен парламент. В интервю за Дойче…

През 2013 г. България и Румъния са сред страните в Европейския съюз с най-голямо намаляване на отделяните вредни емисии. Снимка: www.euromarket.bg

България и Румъния с най-малко вредни емисии за 2013

През 2013 г. България и Румъния са сред страните в Европейския съюз с най-голямо намаляване на отделяните вредни емисии /съответно -10,2 на сто и -14,5 на сто/, сочат данни на Евростат. Емисиите от въглероден диоксид съдействат за глобалното затопляне и представляват 80% от всички вредни газове, отделяни в атмосферата. Те се влияят от такива фактори…

Рециклирането на отпадъци е с огромен потенциал за България

Рециклирането на отпадъци е с огромен потенциал за България

По данни на Националния статистически институт, всяко българско семейство изхвърля 1300 килограма отпадъци годишно. Ако те не се рециклират, замърсяват безвъзвратно околната среда. Защо? Периодът на разпад на най-масово разпространените отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, метал и т.н. е стотици, хиляди години. Това са преките щети, нанесени на природата, а оттам и на качеството на…