Показване на единичен резултат

Рециклируеми суровини от хартия и картонСепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал.

Хартия

Рециклируеми суровини от хартия

Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал.

Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровина годна за рециклиране.