Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал.

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини