Отпадъците от стъкло лесно могат да бъдат преработени чрез рециклиране

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини