Евродепутати умуват как хем да има месодайно животновъдство, хем да няма парникови газове

Търговия с вторични суровини. Изкупува всички видове отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, черни и цветни метали на конкуретни цени.