Каква е съдбата на излезлите от употреба вятърни перки: за боклука или преработка

Индустрията се ангажира да не изпраща неупотребяваните вече вятърни турбини в Европа за депониране в страни извън нейните граници