Австрийци изграждат депо за рециклиране на хартия в Пловдив

Търговия с вторични суровини. Изкупува всички видове отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, черни и цветни метали на конкуретни цени.