Полша ще строи първия в Европа завод за рециклиране на батерии за електромобили.

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини