Половината от пластмасата в електрониката не се рециклира правилно

Около половината пластмасови отпадъци от електронно и електрическо оборудване (ОЕЕО) не се събират или сортират правилно в ЕС, което означава, че те не се рециклират изцяло.