Китай, който внасяше повече от половината от търгуваните пластмасови отпадъци в света, забрани вноса на по-голямата част от тях през 2018 г.

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини