Пластмасите за еднократна употреба са разликата между живота и смъртта в тази пандемия.