Ние буквално се давим в пластмаси.

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини