Пандемията удари, тъкмо докато политиците в много страни обещаваха да водят война срещу отпадъците от пластмаси за еднократна употреба.

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини