Пластмасова пандемия: COVID-19 почти уби мечтата за рециклиране

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини