Но новата пластмасова вълна се разбива по бреговете на целия свят.

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини