Такива са и маските за лице, които са направени отчасти от пластмаса.