Колко пластмаса ще бъде изхвърлена до 2040 година?

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини