APPLE СЕ СТРЕМИ КЪМ ЗАТВОРЕНО ПРОИЗВОДСТВО С РЕЦИКЛИРАНЕ

Роботът Daisy извлича компоненти с ценни материали от iPhone
(снимка: Apple)