46% от фирмите предават използваната си хартия за рециклиране.

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини