След като е закупена и консумирана напитката, нейната опаковка - стъклената бутилка, вече е ненужна. Важно е тя да бъде изхвърлена правилно.

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини