Как изхвърлените стъклени бутилки се превръщат в нови

Няколко неизвестни момента относно рециклирането на един от ключовите материали за начина на живот на съвременните общества