Стъклото е материал, който може да се рециклира 100%, безброй пъти, без да губи своите качества.