Измерените вече камиони изсипват стъклените отпадъци в приемна зона.

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини