От кои сектори са компаниите в Гепард. *

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини