До 100 лева годишно в брой ще могат да получават хората, които предават за вторични суровини черни и цветни метали.

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини