Да се забранят безплатните найлонови торбички или да бъде наложен лимит от 90 торбички на гражданин.

Да се забранят безплатните найлонови торбички или да бъде наложен лимит от 90 торбички на гражданин.