Барбара Везел

Oнези, които искат да се изкорени всеки опит за регулация, явно не разбират същината на проблема, смята Б. Везел.