Министър Ивелина Василева: 50 % от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани до 2020 г.

Министър Ивелина Василева: 50 % от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани до 2020 г.