С европейските средства по ОП "Околна среда" ще бъдат финансирани проекти, които подпомагат сепарирането, предварителното третиране и оползотворяването на сметта. Снимка: © Дневник, Фотограф: Юлия Лазарова

С европейските средства по ОП “Околна среда” ще бъдат финансирани проекти, които подпомагат сепарирането, предварителното третиране и оползотворяването на сметта. Снимка: © Дневник, Фотограф: Юлия Лазарова