КАК ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ЕДНИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ПОЛЕЗНА СУРОВИНА ЗА ДРУГИ

Биодизел от старо олио и био тор от отпадъци – това са само част от иновативните продукти, които произвежда 26-годишният Димо Стефанов от Казанлък.